fbpx

Politica de Confidențialitate

Protejarea confidențialității tale este importantă pentru noi!

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către SIRBO ATELIER EXPERT S.R.L. societate comercială înregistrată în România, sub numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/10212/2018 , CUI 25831390, cu sediul social în București, Str.Ciocarliei,nr.28,camera2,Bl.D25,Sc.1,et.7,ap.32, reprezentată de Dna. Diana Sirboiu, în calitate de administrator, numai în măsura permisă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date și a Regulamentului European nr.679/2016 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Termeni în înțelesul Legii 677/2001 și a Regulamentului European nr.679/2016:

date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Puteți accesa conținutul website-ului fără a furniza vreo informație personală, cu excepția cookie-urilor și IP-ul (poți consulta Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), care ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal, în cazul în care completați online informații cu caracter personal, le putem utiliza în scopul declarat.

Datele tale personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres și neechivoc pentru această prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor solicitate prin intermediul website-ului acesta este considerată ca fiind consimțământul tău expres pentru ca datele tale personale să fie folosite de dianasirboiu.ro, în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Atenționăm vizitatorii în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului dacă nu ai împlinit 16 ani este interzisă. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparține în exclusivitate părinților.

Responsabilul cu protecția datelor personale poate fi contactat la adresa de email: dianasîrboiu@gmail.com.

Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din website sunt:

numele și prenumele, orașul, numărul de telefon, adresa de e-mail, modul de informare cu privire la compania noastră, ora și ziua disponibilității tale de a vizita compania.

În cazul în care nu ești de acord cu prelucrarea datelor tale personale, te rugăm să nu completezi formularul de pe website Ne poți transmite mesajul tău prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site. Pentru situațiile în care datele tale personale sunt completate de o terță persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ceea ce privește autorul înscrierilor.

Scopul colectării datelor este: pentru înregistrarea ta ca beneficiar al serviciului on-line; evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului; pentru corespondența ulterioară cu tine; pentru transmiterea ofertelor solicitate, în mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site; procesarea cererilor de ofertă; în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de tine.

Dianasirboiu.ro nu vinde, nu împrumută și nu închiriază listele utilizatorilor părților terțe.

Dianasirboiu.ro poate furniza datele tale cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, medicale, etc., alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.

Dianasirboiu.ro nu va divulga informațiile tale personale vulnerabile, precum rasa, religia sau afilierile politice, fără consimțământul tău expres.

Noi folosim, de asemenea, canale de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile și condițiile particulare pe care le oferim clienților noștri. Utilizarea canalului specific de social-media este evidențiată pe acest website cu butoane specifice fiecărui canal. Fiecare canal social-media are propria politică privind modul în care procesează datele tale atunci când accesezi site-urile lor. Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze contul tău de Facebook cu datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie să te deconectezi de la Facebook la accesarea paginii noastre web.

Politica noastră de confidențialitate se poate modifica periodic. Drepturile tale în baza acestei Politici de Confidențialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Te rugăm să verifici frecvent Politica de Confidențialitate.

Politica prelucrării datelor cu caracter personal

Dianasirboiu.ro își ia angajamentul să îți protejeze confidențialitatea pentru a ne asigura că ai o experiență online în siguranță.

Politică de confidențialitate împreună cu orice alt document la care se referă își dorește să explice bazele pe temeiul cărora noi colectăm sau ne sunt oferite date cu caracter personal, atât prin intermediul acestui site și a adreselor de email dianasîrboiu@gmail.com.

Vă rugăm să citiți cu atenție pentru a înțelege practicile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Politica noastră de confidențialitate este în conformitate cu politicile GDPR (Regulation EU 2016/679) și explică cum procesăm informația și natura relațiilor dintre noi și persoanele care accesează broșura noastră sau ne contactează online.

Date pe care le procesăm și scopul procesării

Colectăm informații despre cei care accesează website-ul nostru dar și date personale cum ar fi numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, orașul de proveniență, modul de informare cu privire la noi, ora și ziua disponibilității tale de a vizita compania.

Informațiile pe care le colectăm automat despre hardware-ul și software-ul calculatorul tău includ: adresa ta IP, tipul de browser, paginile accesate de pe acest website, timpul accesării și referirile adreselor website. Acestea servesc pentru operațiunile serviciilor oferite, pentru menținerea calității serviciilor, securității și oferă o statistică generală cu privire la utilizarea website-ul Dianasirboiu.ro.

Datele introduse pentru accesarea broșurei, calendarului și cele pentru contact

Procesăm doar datele care ne sunt oferite de utilizatori în vederea înțelegerii modului de interes manifestat față de serviciile noastre și din partea cui vine, a dezvoltării și îmbunătățirii serviciului, furnizarea de răspunsuri la solicitări, pentru confirmarea sau programarea unei viitoare vizite la salon sau pentru a te putea contacta : numele, adresa de email, numărul de telefon, orașul de proveniență și modul de informare cu privire la noi, ora și ziua disponibilității tale de a vizita compania. Acestea sunt obținute fie prin completarea formularului de vizualizare a broșurei online, a calendarului, fie pe email la dianasîrboiu@gmail.com. Prin furnizarea informațiilor tale de contact îți exprimi acordul pentru a fi contactat telefonic sau prin email.

Datele pe care ni le oferi sunt procesate într-o manieră sigură și în conformitate cu legea, fiind folosite doar în scopurile menționate în această politică de confidențialitate. Datele obținute sunt considerate ca fiind confidențiale și vor fi procesate, folosite și dezvăluite doar în scopul de a stabili o programare de către responsabilul nostru de call center. De asemenea, adresa de email va folosi pentru trimiterea de informații cu privire la programări sau anunțuri și noutăți cu privire la serviciul nostru și cererea de feedback după finalizarea tratamentelor/cursurilor. Toate datele vor fi procesate într-o manieră ce respectă prevederile GDPR și nu vor fi împărtășite cu nici un alt terț. Datele de contact vor fi ținute doar atâta timp cât ele sunt relevante pentru realizarea tratamentelor și a retușurilor sau a procesului de informare prin newsletter sau până ceri ștergerea lor.

Odată ce înregistrezi informația folosind website-ul nostru, fie folosind una din adresele de email sau formularul broșurei, ești de acord să fii contactat de un membru al echipei noastre pentru a fi informat cu privire la serviciile noastre sau pentru a stabili o programare.

Control al datelor

Informații cu caracter personal

Ai dreptul să fii informat în legătură cu orice informație cu caracter personal legată de tine ce este procesată de către noi și ai de asemenea dreptul la rectificare, ștergere sau restricție a procesării.

Imaginile cu rezultatele obținute în urma tratamentului efectuat la salon sunt publicate numai în urma exprimării consimțământului de către client. Dacă te-ai răzgândit cu privire la publicarea unei imagini ce vizează cazul tău, ne poți contacta oricând pentru modificarea sau ștergerea acestora.

Pentru a face acest lucru te rog să ne contactezi folosind adresa de email dianasîrboiu@gmail.com.

Te rugăm să iei la cunoștință că dacă tu în mod direct dezvălui informații cu caracter personal sau informații personale confidențiale prin mesaje publice pe platformele Dianasirboiu.ro sau pe blog, aceste informații ar putea fi colectate și folosite de alții.

Site-urile Dianasirboiu.ro vor desecretiza informațiile tale personele, fără înștiințare, doar dacă este solicitat în baza și în prevederile legale și ca urmare a unor cereri expres formulate ale Parchetului, Poliției, Instanțelor Judecătorești și altor organe abilitate ale statului sau datorită actului de bună credință că o astfel de măsură este necesară pentru: (1) a fi în conformitate cu decretele legilor sau supunerii procedurii legale executată asupra companiei Dianasirboiu.ro sau asupra site-ului; (2) a proteja și apăra drepturile și proprietățile companiei Dianasirboiu.ro; și (3) a acționa de urgență conform circumstanțelor pentru a proteja siguranța personală a utilizatorilor companiei Dianasirboiu.ro, sau a publicului.

Drepturile Participanților

Dreptul la acces

Ca și participant la completarea formularului de accesare a broșurei poți să ne contactezi pentru a obține confirmarea faptului că procesăm sau nu procesăm datele tale. Pentru a face acest lucru te rugăm să ne contactezi la dianasîrboiu@gmail.com cu orice fel de întrebări.

Dreptul de a retrage consimțământul

În cazul în care datele tale sunt procesate, îți poti retrage oricând consimțământul contactându-ne. Retragerea acordului sau consimțământului prelucrării datelor tale personale are ca efect încetarea comunicărilor și prelucrării, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul la rectificare

Ca și participant ai dreptul de a rectifica date incomplete sau informații greșite pe care le avem despre tine. Poți să soliciții separat să cunoști dacă datele sunt prelucrate sau nu, iar în cazul afirmativ, poți solicita accesul la acestea, precum și anumte informații despre acestea. Trebuie să cunoști faptul că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiții speciale acest termen poate fi extins la două luni, situație în care vei fi informat cu privire la prelungire.

Dreptul de a nu fi de acord

În cazul în care datele tale sunt procesate, ca și participant ai dreptul de a nu fi de acord în orice moment cu procesarea datelor tale. Se aplică doar pentru situațiile sau cazurile particulare în care te aflii; reprezintă dreptul tău de a solicita să nu fie prelucrate datele tale în scopul creării de profiluri. Excepție de la această regulă face situația în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului tău la opoziție, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, al tău sau al altui utilizator.

Dreptul de a restricționa procesarea

Ca și participant ai dreptul de a obține de la noi o restricționarea a procesării datelor tale personale, așa cum este prevăzut în legea protecției datelor cu caracter personal. Rectificarea datelor incorecte sau inexacte, poți solicita să se restricționeze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor și rectificării. În cazul în care descoperi că prelucrarea este ilegală, dar totuși nu dorești ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor. Dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale sau s-a împlinit termenul de stocare, însă dorești să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanță. În cazul în care ești împotriva prelucrării, în continuare, poți solicita restricționarea accesului la datele tale personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului tău de a te opune prelucrării; de asemenea, dacă există situația ridicării restricției la prelucrare, vei fi informat în timp util.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ca și participant ai dreptul de a primi de la noi datele tale personale într-o manieră structurată, folosită în mod comun și într-un format ce poate fi citit de către o mașină și să transmiți în mod independent aceste date terților, în cazul în care procesarea se bazează pe consimțământul tău și se realizează în mod automat.

Dreptul la ștergerea datelor

Ca și participant ai dreptul ca datele tale personale pe care le procesăm să fie șterse din sistemul nostru. S-ar putea să nu putem să ștergem în mod imediat datele pe care le deținem în serverele noastre și sistemele de backup. Aceste copii ale datelor tale personale vor fi șterse în cel mai scurt timp posibil. Situațiile în care nu avem obligația de a da curs cererii tale de a-ți șterge datele personale sunt: exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare; respectarea unei obligații legale; motive de interes public, în domeniul sănătății publice; scopuri de arhivare în interes public, cercetarea științifică sau istorică ori în scopuri statistice; constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Cum îți poți folosi drepturile

Pentru a exercita oricare dintre drepturile menționate mai sus trebuie mai întâi să ne trimiți un email la adresa de email pe care o poți găsi în secțiunea contact. S-ar putea să avem nevoie de anumite informații adiționale pentru a-ți confirma identitatea. De asemenea, putem să refuzăm cererile care sunt repetitive în mod nerezonabil, excesive sau nefondate.

Securitatea Datelor

Securitatea Datelor este extrem de importantă pentru noi, de aceea folosim proceduri, metode și măsuri administrative pentru a ne asigura că toate datele colectate sau procesate sunt ținute în siguranță. Analizăm și îmbunătățim aceste procese în mod regulat deși ar trebui luat în considerare că, deși implementăm măsuri care să protejeze datele cu caracter personal, nici un sistem de Securitate nu este 100% sigur. Acesta este motivul pentru care nu putem garanta faptul că toate datele pe care ni le transmiteți pe internet sau care sunt depozitate în sistemul nostru sunt complet securizate în fața oricărui fel de intruziune. Dispunem de asemenea de protocolul de criptare Secure Socket Layer (SSL), marcat cu simbolul lăcățel.

Schimbări la politica de confidențialitate

Ocazional vom face schimbări la politica noastră de confidențialitate. Dacă aceste schimbări sunt semnificative vom posta o notificare pe website-ul nostru deși recomandăm să verificați politica noastră de confidențialitate în mod regulat.

Contact

Dacă aveți orice fel de întrebări legate de felul în care informația este procesată, te rugăm să ne contactezi la dianasîrboiu@gmail.com.

România, București, Str.Ciocarliei,nr.28,camera2,Bl.D25,Sc.1,et.7,ap.32, reprezentant Dna. Diana Sirboiu, tel. 0745.69.50.55

Diana Sirboiu

Diana Sirboiu, cosmetician si trainer formator din Bucuresti, cu experienta de 15 ani in domeniul frumusetii!